590 Powodów. Żeby kupować polskie produkty, nowa akcja społeczna Stowarzyszenia PEMI www.590powodow.pl
Honorowy patronat nad akcją objęli między innymi:

Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Śląski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Kujawsko Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.