Udostępniamy kolejną wersje (1.2.0.1) produkt powstałego w ramach projektu otwartej platformy dla e-administracji.

Udostępniona aplikacja służy do składania i weryfikacji podpisu w formacie XAdES. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie. Od wersji (1.0.0.9) aplikacja wspiera strukturę e-paczki czyli wieloplikowych dokumentów oraz format podpisu XAdES-T.

W kolejnych wersjach, zostanie opublikowana deklaracja zgodności (aplikacja będzie mogła być wykorzystywana w systemach e-administracji do składania bezpiecznego podpisu).

Aplikacja do podpisu: http://demo.pemi.pl/signer.html

Aplikacja do weryfikacji: http://demo.pemi.pl/verifier.html

Instrukcja tworzenia ePaczki

Aplikacja do podpisu złożonych dokumentów (e-paczki): http://demo.pemi.pl/epaczka_signer.html

Aplikacja do weryfikacji złożonych dokumentów (e-paczki): http://demo.pemi.pl/epaczka_verifier.html

Aplikacja powstaje na podstawie zgłaszanych wymagań. Jeżeli chcą mieć Państwo wpływ na obsługiwane funkcje aplikacji, zachęcamy do zgłaszania uwag, propozycji, błędów.