Uniwersalna, bezpieczna aplikacja do podpisu i weryfikacji PROTEKTOR 3.8.

 

Aplikacja jest przeznaczona do podpisywania i weryfikacji podpisów elektronicznych (pism urzędowych, decyzji, pism wewnętrznych, deklaracji) oraz elektronicznych aktów prawa miejscowego - współpracuje ze wszystkimi certyfikatami kwalifikowanymi. Obsługa podpisów równoległych oraz kontrasygnat.

 

LICENCJA
---
Klucz licencji (aktualizacja klucza na 2015 rok EYVW0-50500-11E1U-T8E8Q-3H1JW-X3TZA3).
---

 

Aplikacja posiada wielojęzyczny interfejs (angielski, niemiecki, rosyjski, bułgarski, francuski, włoski, hiszpański) - zmiana interfejsu za pomocą klawisza F5.

Pobierz Protektor 3.8 (http://www.podpiselektroniczny.pl/pliki/protektorsetup.zip)