Bezpłatny audyt zgodności systemu e-urząd z wymogami ustawy o informatyzacji

Komponenty dla programistów to bezpłatne narzędzia ułatwiające tworzenie aplikacji klasycznych oraz internetowych, wykorzystujących technologię PKI (podpis elektroniczny, szyfrowanie, weryfikacja OCSP, znakowanie czasem plików zdarzeń).

Bezpłatna aplikacja do składania podpisu elektronicznego w formacie (XAdES):

System eSoda rozwijany przez Stowarzyszenie PEMI jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym urzędowi na przyjmowanie oraz obsługę wniosków w postaci elektronicznej (oraz zdigitalizowanych wersji papierowych).