System eSoda rozwijany przez Stowarzyszenie PEMI jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym urzędowi na przyjmowanie oraz obsługę wniosków w postaci elektronicznej (oraz zdigitalizowanych wersji papierowych).

 

Główne funkcje Systemu Obiegu Dokumentów Administracyjnych

 • Przetwarzanie wniosków przesłanych elektronicznie (otrzymywanych z dowolnej skrzynki podawczej np. ESP PEMI , ePUAP itp.);
 • Digitalizacja wniosków złożonych tradycyjnie (papierowo);
 • Obsługa rejestrów oraz ewidencji;
 • Obsługa dokumentów zgodnie z JRWA;
 • Opracowanie odpowiedzi papierowych oraz elektronicznych (XML);
 • Wysłanie do Interesanta podpisanej elektronicznie odpowiedzi (zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu do ustawy o informatyzacji);
 • Wygenerowanie paczki dokumentów elektronicznych do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;
 • Możliwość modelowania procedur administracyjnych.

Sposób udostępniania systemu eSoda

 • System eSoda jest udostępniany bezpłatnie przez Stowarzyszenie PEMI, System jest udostępniany w postaci wersji instalacyjnej oraz narzędzi programistycznych API;
 • Urząd otrzymuje nieograniczone prawa do wprowadzania zmian oraz rozwoju aplikacji we własnym zakresie (Urząd otrzymuje rozwiązanie wraz z API oraz dokumentacją);
 • eSoda może być wdrożona przez Urząd lub dowolny podmiot komercyjny (sugerujemy jednego z autoryzowanych partnerów lub firmę aktualnie obsługującą urząd);
 • Stowarzyszenie PEMI nie zajmuje się wdrażaniem systemu w urzędzie;
 • Każda kolejna wersja systemu jest udostępniana bezpłatnie przez Stowarzyszenie PEMI.

Rozwój systemu

 • System jest rozwijany przez Stowarzyszenie PEMI;
 • System jest rozwijany na podstawie zgłaszanych wymagań oraz zmieniających się przepisów prawnych;
 • Jedną z istotniejszych zalet systemu jest bezpłatny dostęp do aktualizacji oraz możliwość zmiany podmiotu świadczącego utrzymanie (Urząd ma pełne prawa do systemu i w każdej chwili może zmienić podmiot utrzymujący).

Dodatkowe korzyści

 • System eSoda nie ma żadnych ograniczeń licencyjnych (np: ilość użytkowników);
 • System obsługuje wszystkie trzy rodzaje certyfikatów kwalifikowanych (w systemie e-soda zawarta jest uniwersalna aplikacja do podpisu obsługująca wszystkie certyfikaty kwalifikowane);
 • Ponieważ system ma budowę modularną rozwiązania opracowane w jednym urzędzie można wykorzystywać w innym (jeżeli jakiś urząd opracuje dodatkową funkcjonalność inne urzędy mogą z niej korzystać po dodaniu do swojego systemu);
 • Wszystkie dostępne publicznie moduły są dystrybuowane przez Stowarzyszenie PEMI (bezpłatnie);
 • Każda kolejna wersja systemu jest udostępniana bezpłatnie;
 • Podpis elektroniczny generowany w systemie jest zgodny z XMLDSIG oraz XAdES (wymóg, rozporządzenie do ustawy o informatyzacji).

Firmy świadczące usługi wdrożeniowe systemu eSoda

EC2 S.A.

ul. Wielicka 42c/56, 02-657 Warszawa
Tel.: +48 (22) 412 06 40, Faks: +48 (22) 412 06 40
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ec2.pl