Bezpłatna aplikacja do składania podpisu elektronicznego w formacie (XAdES):

 

Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie.

Od wersji (1.0.0.9) aplikacja wspiera strukturę e-paczki czyli wieloplikowych dokumentów oraz format podpisu XAdES-T.

Komponenty są dostępne w dziale download na naszym forum.

Dostępna jest również autonomiczna (instalacyjna) Aplikacja do podpisu XAdES (PROTEKTOR)