Bezpłatna aplikacja do składania podpisu elektronicznego w formacie (XAdES).

 

Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie. Od wersji (1.0.0.9) aplikacja wspiera strukturę e-paczki czyli wieloplikowych dokumentów oraz format podpisu XAdES-T. Komponenty są dostępne w dziale download na naszym forum.