W przypadku gdy Klient wyrazi potrzebę posiadania własnego Centrum Certyfikacji oferujemy zbudowanie takiego rozwiązania od podstaw.

 

Autonomiczne CA może zostać zbudowane według wytycznych i potrzeb Klienta. Szacowany czas wdrożenia autonomicznego CA to 2-3 m-ce. Wdrożone przez nas Centrum Certyfikacji spełnia wymogi ustawy o podpisie elektronicznym