Wyniki badań - część 2

 

 

Przebadaliśmy 1257 konsumentów powyżej 20 roku życia.

Raport część 2